ร็อคกี้พอยท์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : สถานที่ท่องเที่ยว

ตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ : ตั้งอยู่บนเขาธงชัยท้องที่บ้านกรูด ซึ่งแยกจากถนนเพชรเกษมเข้าไปทางซ้ายประมาณ 16 กิโลเมตร
พระพุทธกิตติสิริชัย ( พระสีทอง ): เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 10  เมตร สูง 13.82 เมตร ฐานสูง 4.18 เมตร ตั้งอยู่ เขาธงชัย หันพระพักตร์ออกสู่ทะเล สร้างขึ้นเพื่อ น้อมเกล้าฯ ถวายสมด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่อง ในวโรกาสที่พระองค์ทรงพระเจริญพระชนม์พรรษา ครบห้ารอบ
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ตั้งอยู่บน ยอดเขาธงชัย สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกการ ครองราชย์ครบ50 ปีของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9:ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนบุษบกใต้โดม เจดีย์ที่สร้างล้อม 8 องค์ สร้าง 4 ทิศ ขององค์เจดีย์ประธานซึ่งเป็นเจดีย์ทรงลังกา ส่วนตัวอาคารนั้นเป็นสถาปัตยกรรมไทย
Snorkelling :
   เกาะทะลุ
   เกาะสิงห์
   เกาะสังฆ์
หาดบ้านกรูด : เป็นชายหาดที่กว้างและสวยงาม แนวหาดยาวประมาณ 12 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอบางสะพานกับอำเภอทับสะแก
น้ำตกไทรคู่ : ที่อำเภอบางสะพานมีน้ำตกชื่อดังอยู่แห่งหนึ่ง นั่นคือ “น้ำตกไทรคู่” เป็นน้ำตกขนาดกลางที่สวยงาม น้ำตกไทรคู่แห่งนี้มีทั้งหมด 9 ชั้น
วัดเขาถ้ำม้าร้อง : จากตลาดบางสะพานใช้เส้นทาง no.3374 ลงไป ทางใต้ ประมาณ 3 กิโลเมตร วัดเขาถ้ำม้าร้อง เป็นวัดอยู่บนเนินเขา และมีถ้ำขนาดเล็ก ภายใน ถ้ำมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นับร้อยองค์
อ่าวแม่รำพึง :เป็นอ่าวขนาดใหญ่ มีถนนเลียบชายทะเล ชาว บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมง นักท่อง เที่ยวสามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวประมงที่กำลัง ตากหมึกตากปลาอยู่ทั้งสองฟากถนน มีที่พัก ร้านอาหารริมชายหาด ไว้บริการนักท่องเที่ยว
หาดฝั่งแดง : ห่างจากตัวอำเภอบางสะพานน้อยประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่สวยงามแปลกตา มีหน้าผาสีแดง เลียบไปตามแนวชายหาด หากจากมองจากทะเลเข้ามาจะมองเห็นเป็นสีแดง สะดุดตา จึงเป็นที่มาของชื่อหาดฝั่งแดง น้ำทะเลใสสะอาด บรรยากาศเงียบสงบ
อ่าวมะนาว : เป็นอ่าวที่สวยงามเหมาะแก่การเล่นน้ำ และกิจกรรมชายหาดมากที่สุด อยู่ในความดูแลของ กองบิน 5 อยู่ไปทางตอนใต้ของอ่าวประจวบฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร สถานที่นี้เคยเป็นยุทธภูมิรบ ระหว่างกองทัพญี่ปุ่นและกองทัพไทยในสมัยสงราม โลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันมีสถนที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ ศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก ขึ้นเขาล้อมหมวกชมทัศนียภาพของอ่าวน้อย-อ่าวประจวบฯ-อ่าวมะนาว
อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ : เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวรัชการที่ 4 เคยเสด็จมาทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ หว้ากอ ริมชายหาดหว้ากอที่ทอดยาวขนานไปกัน แนวสน บรรยากาศดี
เขาช่องกระจก : เป็นเขาลูกเล็กๆ ตั้งอยู่ริมอ่าวประจวบฯ มีบันได ขึ้นถึงยอดเขา 396 ชั้น เป็นจุดชมวิวที่สามารถ มองเห็นทัศนียภาพประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์ เมืองสามอ่าว (อ่าวน้อย อ่าวประจวบฯ อ่าว มะนาว) นอกจากนี้บนเขายังเป็นที่ประดิษฐาน รอยพระพุทธบาทจำลอง พระธาตุเจดีย์และพระศรี มหาโพธิ์
ด่านสิงขร : เป็นทางที่พวกพ่อค้า และนักเดินทางทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศใช้เป็นทางลัด ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทย และจุดนี้เอง ที่ กม.331 บ้านหนองหิน ท้องที่ตำบลคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ คือ จุดที่แคบที่สุดของประเทศไทย
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร : ชายหาดอันลือชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ทอดตัวเป็นแนวยาวลงไปในทะเลทิวทัศน์ที่เงียบ สงบบนฝั่งมีทิวสนทะเล และสนประดิพัทธ์เป็นแนวขนานกับทะเล มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 23,750 ไร่ หรือ 38 ตารางกิโลเมตร
น้ำตกห้วยยาง : มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอบางสะพาน อำเภอทับ สะแก ในพื้นที่ของอุทยานฯได้รวมจุดเด่นของน้ำ ตกที่สวยงามไว้หลายแห่ง เช่น น้ำตกห้วยยาง น้ำตกขาอ่อน น้ำตกเขาล้าน น้ำตกไทรคู่ เป็นต้น อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง เป็นน้ำตกที่มีขนาด 9 ชั้น มีความสวยงาม ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์
เขาธงชัย เป็นจุดชมวิวที่สำคัญของชายหาดบ้านกรูด จากจุดนี้จะมองเห็นเวิ้งอ่าวและทิวมะพร้าวสุด สายตา เหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หว้ากอ : ห่างจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ไปทางทิศใต้ 10 กิโลเมตร (ขับรถประมาณ 15 นาที) ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์