ร็อคกี้พอยท์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว >> อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัว
รัชการที่ 4


เคยเสด็จมาทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอ ริมชายหาดหว้ากอที่ทอดยาวขนานไปกันแนวสน บรรยากาศดี ในปัจจุบันสถานที่นี้เป็นศูนย์กลางวิทยาศาสตร์ และเป็นแหล่งให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านดาราศาสตร์ มีนักเรียนจำนวนมากมาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวัน