ร็อคกี้พอยท์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว >> อ่าวแม่รำพึง


เป็นอ่าวขนาดใหญ่ มีถนนเลียบชายทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมง นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวประมงที่กำลังตากหมึกตากปลาอยู่ทั้งสองฟากถนน มีที่พัก ร้านอาหารริมชายหาด ไว้บริการนักท่องเที่ยว