ร็อคกี้พอยท์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว >> พระพุทธกิติสิริชัย


เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 10 เมตร สูง 13.82 เมตร ฐานสูง 4.18 เมตร ตั้งอยู่เขาธงชัย หันพระพักตร์ออกสู่ทะเล สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงพระเจริญพระชนม์พรรษา ครบห้ารอบ